Δημιουργικό

Στην Pressdot αντιμετωπίζουμε κάθε δουλειά σαν μια νέα πρόκληση. Γι’ αυτό, πριν καταλήξουμε στην τελική μορφή του προϊόντος, φροντίζουμε να έχουμε οριοθετήσει ξεκάθαρα με τον εκάστοτε πελάτη, το μήνυμα που θέλει να περάσει, καθώς και τον τελικό αποδέκτη στον οποίο απευθύνεται.

Έτσι το δημιουργικό μας τμήμα, εξοπλισμένο με το πιο έμπειρο προσωπικό,  σύγχρονα μηχανήματα και γραφιστικά προγράμματα τελευταίων εκδόσεων, και έχοντας υπ’ όψη τις ανάγκες του πελάτη, συνδυάζει εικόνες και λέξεις, προσφέροντας πρωτότυπες, μοναδικές και ταυτόχρονα χρηστικές προτάσεις.

Στόχος μας είναι το τελικό προϊόν, όχι μόνο να κερδίζει τις εντυπώσεις, αλλά και να περνάει το μήνυμα που πρέπει.

Επόμενο στάδιο, η παραγωγή του δοκιμίου, για τελικό έλεγχο, όπου μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε διορθώσεις και αλλαγές της τελευταίας στιγμής.